Trong năm học 2018-2019 vừa qua, thầy và trò trường THPT Nguyễn Quang Diêu   đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy và học tập, thực hiện tốt các cuộc vận ...