Sáng ngày 16/7/2020, trường THPT Nguyễn Quang Diêu đã long trọng tổ chức lễ Tổng kết năm học 2019 – 2020, sau “11 tháng” cố gắng phấn đấu của tập thể sư phạm nhà trường