Sáng ngày 29/08/219 tại sân lễ trường THPT Nguyễn Quang Diêu đã tổ chức lễ “Phát quà tiếp bước đến trường năm học 2019-202” cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của ...